Sociální výbor navrhuje prodloužit podpůrné období na čerpání nemocenské

Měsíčně se to dotkne 3 400 pojištěnců.
Výbor Národní rady pro sociální věci na svém pondělním zasedání doporučil NR SR schválit vládní návrh novely zákona o sociálním pojištění, který se týká zrušení krácení částky minimálního důchodu pro starobních důchodců.

V usnesení však členové výboru představili pozměňovací návrhy k novele. Mimo jiné navrhují například prodloužit podpůrné období na čerpání nemocenského.

Vyšetření se odkládají

Poslanci z výboru to odůvodňují tím, že pro zatížení zdravotnických zařízení a pracovníků, jakož i vysoké epidemiologické riziko spojené s poskytováním zdravotní péče je pacientům často poskytována pouze neodkladná zdravotní péče.

To v praxi znamená, že například plánované operace či rehabilitace se odkládají, v důsledku čehož se prodlužuje období dočasné pracovní neschopnosti. Výbor tedy navrhuje prodloužit podpůrné období čerpání nemocenského když uplyne během trvání krizové situace.

„Navrhují se tři podmínky prodloužení podpůrného období, které musí být splněny současně,“ uvedl výbor v usnesení.

První podmínkou je trvání dočasné pracovní neschopnosti jako základního předpokladu trvání nároku na nemocenské. Nemusí však jít o dočasnou pracovní neschopnost, v souvislosti s níž došlo z důvodu odkladu zdravotních úkonů k prodloužení, ale může jít io další, následnou pracovní neschopnost.

Ztížený přístup ke zdravotní péči

Druhou podmínkou je, že podpůrné období uplynulo v souvislosti s dočasnou pracovní neschopností, jejíž trvání se prodlužovalo pro krizovou situaci, čili z důvodu ztíženého přístupu ke zdravotní péči.

„Nárok na prodloužení tedy vzniká, za předpokladu splnění ostatních podmínek, i v případě, že podpůrné období uplyne již během dočasné pracovní neschopnosti, na níž délku nemá krizová situace vliv – například dočasná pracovní neschopnost z důvodu řádně ošetřené zlomeniny nohy – pokud délka předchozí dočasné pracovní neschopnosti, a tedy i délka běhu podpůrného období, byla negativně ovlivněna ztíženým přístupem k poskytované zdravotní péče v souvislosti s krizovou situací, „vysvětlil výbor v usnesení.

K prodloužení by nemělo docházet automaticky

Třetí podmínkou prodloužení pobírání nemocenského je, že musí existovat předpoklad, že pojištěnec po ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebude mít pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost o více než 40% ve srovnání se zdravou osobou, na základě čeho by mu mohl vzniknout nárok na invalidní důchod.

Výbor také navrhuje, aby k prodloužení nedocházelo automaticky, ale na základě písemné žádosti. Poslední dvě podmínky by měl posuzovat posudkový lékař Sociální pojišťovny.

Poslanci předpokládají, že prodloužení pobírání nemocenského se dotkne měsíčně v průměru 3400 pojištěnců v roce 2021 a v roce 2022 od ledna do května zhruba 1800 pojištěnců. Výdaje tedy odhadují v roce 2021 na 8,6 milionu eur a v roce 2022 na 3,5 milionu eur.