Nezaměstnanost a obavy starších zaměstnanců

Většinou starší pracovníci se často obávají toho, že ztratí svou práci. Naopak právě oni mají vlastnosti, které jsou na trhu práce hodnotné. Jsou to vlastnosti jako například dochvilnost, smysl pro detail, zodpovědnost nebo pečlivost. Tyto vlastnosti získali dlouholetými zkušenostmi. Podle aktuálních průzkumů jsou lidé ve věku před důchodem v zaměstnání lepší při řešení komplexnějších problémů než jejich mladší kolegové. Je to díky tomu, že se díky své praxi naučili lépe chápat souvislosti.

Z dalších průzkumů také vyplynulo, že si zaměstnanci vyššího věku své práce váží více, než jejich mladší kolegové. Za roky práce si totiž ke společnosti vytváří silné emoční pouto. Důvodem pro jejich propuštění často bývají spíše nesmyslné předsudky zaměstnavatelů než věcná realita.

Častá fluktulace u mladších zaměstnanců

Vůbec nejdůležitější je motivovat zaměstnavatele k tomu, aby brali zřetel na rozdílný věk uchazečů o práci už v přijímacím procesu. Zaměstnavatelé by tedy neměli mít zájem jen o čerstvé absolventy, ale naopak i o starší pracovníky, kteří již mají osvojených spoustu hodnotných dovedností. Firmy tudíž mají možnost efektivně využít obě tyto věkové skupiny. Mladí uchazeči srší energii a inovativními nápady. Naopak starší uchazeči mají nepřeberné množství pracovních zkušeností a bývají více stabilní, protože už něco zažili a mají představu, co od života očekávají. U mladší generace je také více obvyklá fluktuace – častá změna zaměstnaní. Česká republika by určitě chtěla směřovat k růstu hospodářství. Proto je nutné, aby existovalo dostatek pracovních míst pro zaměstnance vyššího věku. Tato skupina obyvatel se musí patřičně začlenit na pracovní trhu.